Ponúkame

Projektovanie

- priemysel 
- domácnosť 

Montáž a inštalácia

- silnoprúdové rozvody
- slaboprúdové rozvody
- IT rozvody
- bleskozvody
- prípojky
- kamerové systémy
- zabezpečovacie systémy
- video-audio systémy
- inteligentné systémy
- revízie
- elektrické podlahové kúrenie

 

Stavebné práce

- prípravné a dokončovacie stavebné práce
- špecializované stavebné práce

Revízie

- revízne správy